Cộng Đồng Bầu tuyển dụng Nhân viên bán hàng và Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Cộng Đồng Bầu cần tuyển

𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑩𝒂́𝒏 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 & 𝑪𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈:

1. Đối tượng: Nữ, yêu thích công việc giao tiếp

2. Công việc: Tư vấn, bán các sản phẩm chăm sóc cho các mẹ bầu và em Bé sơ sinh tại các Bệnh Viện là đối tác Cộng Đồng Bầu như Từ Dũ, Nhi Đồng, Quốc tế Mỹ…

3. Thời gian 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒂 từ 07:30 -16:30 (có thể làm ca sáng, ca chiều)

4. 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝟑,𝟓𝒕𝒓 – 𝟓𝒕𝒓/𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈

5. 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒏𝒈 𝟑,𝟓 triệu

6. 𝑯𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈: Theo sản lượng bán ra.

7. Hỗ trợ 3G & phụ cấp chuyên cần

8. 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊: Được huấn luyện kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng báo cáo

9. Địa điểm làm việc: Các Bệnh viện tại tại Tp. HCM, Bình dương, Đồng Nai

10. Yêu cầu: Có xe gắn máy để di chuyển, chịu khó.

Mọi chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂: 𝟎𝟗𝟎𝟕.𝟏𝟎𝟕.𝟐𝟒𝟔 (𝑴𝒔. 𝑳𝒐𝒂𝒏 )

Hoặc đăng kí tại: https://forms.gle/7ziXYgprw4fYzyNg9

Liên hệ với chúng tôi